bidâyette


bidâyette
(A.-T.)
[ d ]
başlangıçta.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • HABER-İ MEŞHUR — Bidayette râvisi mahdut iken sonraki devirlerde, yalan üzere ittifakları muhal olan bir cemaat tarafından nakledilegelen makbul hadistir. (Ist. Fık.K …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bidayet — is., esk., Ar. bidāyet Başlama, başlangıç Sevdasını, bidayette kıyısından köşesinden paylaşırken, zamanla tamamen sahiplenmiş. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük